วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2554

เหตุเกิดแห่งภพเหตุเกิดแห่งภพ

ภิกษุทั้งหลาย ! กรรม ( กุศลกรรม, อกุศลกรรม ) ชื่อว่า เป็นไร่นา
วิญญาณ ( อภิสังขารวิญญาณที่เกิดร่วมกรรม ) จึงชื่อว่า เป็นพืช
ตัณหา จึงชื่อว่าเป็นยางเหนียว วิญญาณตั้งมั่นอยู่ได้
เพราะ ธาตุอย่างหยาบ (กามธาตุ) เพราะ ธาตุอย่างกลาง (รูปธาตุ) และเพราะ ธาตุอย่างละเอียด (อรูปธาตุ)ของสัตว์ที่มีอวิชชาเป็นเครื่องปิดกั้น มีตัณหาเป็นเครื่องผูกใจ การเกิดในภพใหม่ จึงมีต่อไปด้วยประการละฉะนี้


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น