วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2556

กรรมกรรม
           
                   บุคคลทำกรรมใดไว้  ย่อมเดือดร้อนใจในภายหลัง  ร้องไห้น้ำตานองหน้า เสวยผลกรรมอยู่ กรรมนั้นที่ทำแล้วชื่อว่า เป็นกรรมไม่ดี
      บุคคลทำกรรมใดไว้  ไม่เดือดร้อนใจในภายหลัง เอิบอิ่ม  ดีใจ  เสวยผลกรรมอยู่ กรรมนั้นที่ทำแล้วชื่อว่า เป็นกรรมดี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น