วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ภาษิตท่านพระเตลกานิเถระ
ภาษิตท่านพระเตลกานิเถระ

         ท่านพระเตลกานิเถระ ได้กล่าวคาถาไว้อย่างนี้ว่า   
       “เรามีความคิด  คือกิเลสอยู่ภายใน  เหมือนปลากินเบ็ด ทั้งถูกผูกด้วยบ่วงคือกิเลส เหมือนท้าวเวปจิตติอสูร ถูกผูกด้วยบ่วงของท้าวสักกะจอมเทพ เรากระชากบ่วง คือกิเลสนั้นไม่หลุด จึงไม่พ้นจากความเศร้าโศก และความร่ำไรรำพันนั้น ใครในโลกที่จะช่วยแก้เครื่องผูกคือกิเลส ประกาศทางตรัสรู้ให้เราได้ เราจมลงในห้วงน้ำใหญ่ คือสงสาร มีความดำริทั้งหลายที่อาศัยราคะ มีอุทธัจจะเป็นเมฆคำรน มีเมฆหมอกคือ สังโยชน์ ๑๐  ย่อมนำเราผู้มีความเห็นผิดไป 
       กระแสตัณหาไหลไปในอารมณ์ทั้งปวง  ใครจักพึงกั้นกระแสตัณหาเหล่านั้นได้  ใครเล่าจักตัดตัณหาดังเถาวัลย์นั้นได้ท่านผู้เจริญทั้งหลายเชิญท่านทำเขื่อน(สติ ปัญญา) อันเป็นเครื่องกั้นกระแสตัณหาเสีย อย่าให้กระแสตัณหาที่เกิดแต่ใจ  พัดพาท่านทั้งหลายไป เร็วพลัน  ดังกระแสน้ำพัดพาต้นไม้ริมฝั่งไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น