วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ธรรมเป็นมลทินภายในธรรมเป็นมลทินภายใน

  ภิกษุทั้งหลาย ! ธรรม ๓ ประการนี้  เป็นมลทินภายใน เป็นอมิตรภายใน เป็นศัตรูภายใน เป็นเพชฌฆาตภายใน เป็นข้าศึกภายใน คือ โลภะ  โทสะ  และโมหะ
  ผู้ใดกำจัดโลภะ ทั้งหมดได้เด็ดขาด ย่อมเหมือนหยาดน้ำกลิ้งบนใบบัว ฉันนั้น
  ผู้ใดกำจัดโทสะ ทั้งหมดได้เด็ดขาด ย่อมเหมือนผลตาลหลุดจากขั้ว ฉันนั้น
  ผู้ใดกำจัดโมหะ ทั้งหมดได้เด็ดขาด ย่อมเหมือนดวงอาทิตย์กำจัดความมืดไปได้ ฉันนั้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น