วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ปัญญาปัญญา
           
ผู้เห็นความเกิด และความดับ(ขันธ์ 5)  แม้มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียว  ประเสริฐกว่าผู้ไม่เห็นความเกิด และความดับที่มีชีวิตอยู่ตั้ง 100 ปี
ผู้เห็นอมตะ(นิพพาน) แม้มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียว  ประเสริฐกว่าผู้ไม่เห็นอมตะ ที่มีชีวิตอยู่ตั้ง 100 ปี
ผู้เห็นธรรมอันสูงสุด แม้มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียว  ประเสริฐกว่าผู้ไม่เห็นธรรมอันสูงสุดที่มีชีวิตอยู่ตั้ง 100 ปี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น