วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ความว่างเปล่า 10 ประการ ความว่างเปล่า 10 ประการ

       บุคคลพิจารณาเห็นโลกโดย ความว่างเปล่า ด้วยอาการ 10 อย่าง คือ พิจารณาเห็นรูป เวทนา สัญญา สังขาร  วิญญาณ
      1.     โดยความเป็นของว่าง
      2.     โดยความเป็นของเปล่า
      3.     โดยความเป็นของสูญ
      4.     โดยความเป็นอนัตตา
      5.     โดยความไม่มีแก่นสาร
      6.     โดยความเป็นดุจเพชฌฆาต
      7.     โดยความเป็นของปราศจากความเจริญ
      8.     โดยความเป็นเหตุแห่งความลำบาก
      9.     โดยความเป็นของมีอาสวะ
      10.   โดยความเป็นของที่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น