วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2556

การยึดถือเบญจขันธ์ 
การยึดถือเบญจขันธ์
        บุรุษย่อมสำคัญเบญจขันธ์ใดว่า นี้ของเรา เบญจขันธ์นั้น บุรุษนั้น ย่อมละไปเพราะความตาย บัณฑิตผู้เป็นพุทธมามกะ  รู้ชัดโทษนี้แล้ว ไม่พึงน้อมไป เพื่อความยึดถือว่าเป็นของเราโภคทรัพย์ย่อมละบุคคลไปก่อนบ้าง  บุคคลย่อมละโภคทรัพย์ไปก่อนบ้าง  โจรราชผู้ใคร่กาม หมู่ชนผู้มีโภคทรัพย์ เป็นผู้ไม่เที่ยง เพราะฉะนั้น  เราจึงไม่เศร้าโศกในเวลาที่เศร้าโศก
         ดวงจันทร์ขึ้นเต็มดวงแล้วก็ลับไป ดวงอาทิตย์กำจัดความมืดแล้วก็ลับไป 
         ศัตรูเอ๋ย ! เรารู้จักโลกธรรมแล้ว เพราะฉะนั้น เราจะไม่เศร้าโศกในเวลาที่เศร้าโศก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น