วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2556

สัตว์ทั้งหลายเสมอกันด้วยธาตุสัตว์ทั้งหลายเสมอกันด้วยธาตุ

  ภิกษุทั้งหลาย ! เมื่อว่าโดยธาตุ สัตว์ทั้งหลายเข้ากันได้ คบกันได้กับสัตว์ที่มีธาตุเสมอกัน
  คือสัตว์ที่มีนิสัยเลว เข้ากันได้ คบกันได้กับสัตว์ที่มีนิสัยเลว 
สัตว์ที่มีนิสัยดีงาม เข้ากันได้ คบกันได้กับสัตว์ที่มีนิสัยดีงาม ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น