วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

บุคคลละที่กามได้ด้วยการตัดขาด ๔ จำพวกบุคคลละที่กามได้
ด้วยการตัดขาด ๔ จำพวก
๑.    บุคคลกำลังเจริญโสดาปัตติมรรค  ย่อมละกามอันเป็นเหตุไปสู่อบายภูมิ ได้โดยการตัดขาด
๒.            บุคคลกำลังเจริญสกทาคามิมรรค ย่อมละกามอย่างหยาบ ได้โดยการตัดขาด
๓.            บุคคลกำลังเจริญอนาคามิมรรค  ย่อมละกามอย่างกลาง ได้โดยการตัดขาด
๔.            บุคคลกำลังเจริญอรหัตตมรรค  ย่อมละกามได้หมดสิ้น ไม่เหลือ ทุกสิ่ง ทุกประการ  โดยการตัดขาด


2 ความคิดเห็น:

  1. ขอบคุณครับจัดทำได้ดีมากครับ ชอบครับ อนุโมทนาครับ

    ตอบลบ
  2. โมทนาสาธุครับ ที่ติดตามอ่านธรรมะของพระพุทธองค์จากบล๊อกเกอร์ของเรา

    ตอบลบ