วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

มหานรกมหานรก

ภิกษุทั้งหลาย !  ความกลัวเกิดจากโทษของตน ได้แก่ การประพฤติชั่วทางกาย วาจา ใจ คือ กายทุจริต ๓ วจีทุจริต ๔ และมโนทุจริต ๓  ย่อมนำเขาไปสู่มหานรก

มหานรกนั้น มี ๔ มุม ๔ ประตู แบ่งออกเป็นส่วนๆ มีกำแพงเหล็กล้อมรอบ ครอบด้วยฝาเหล็ก  มีพื้นเป็นเหล็ก ลุกโชนโชติช่วง แผ่ไปไกลด้านละ ๑๐๐ โยชน์ ตั้งอยู่ทุกเมื่อ
มหานรกอันน่าสยดสยอง แผดเผาสัตว์ให้มีทุกข์ร้ายแรง มีเปลวไฟเข้าใกล้ได้ยาก น่าขนลุก น่าพรั่นพรึง น่ากลัว น่าเป็นทุกข์
มีกองไฟลุกขึ้นจากผนังด้านตะวันออก แผดเผาสัตว์ผู้มีบาปกรรม ไปจรดผนังด้านตะวันตก
มีกองไฟลุกขึ้นจากผนังด้านตะวันตก แผดเผาสัตว์ผู้มีบาปกรรม ไปจรดผนังด้านตะวันออก
มีกองไฟลุกขึ้นจากผนังด้านเหนือ แผดเผาสัตว์ผู้มีบาปกรรม ไปจรดผนังด้านใต้
มีกองไฟลุกขึ้นจากผนังด้านใต้ แผดเผาสัตว์ผู้มีบาปกรรม ไปจรดผนังด้านเหนือ
กองไฟอันน่าสพึงกลัว ผุดขึ้นมาจากด้านล่าง แผดเผาสัตว์ผู้มีบาปกรรม(ลุกท่วม) ติดหลังคา
กองไฟอันน่าสพึงกลัว ผุดขึ้นมาจากหลังคา แผดเผาสัตว์ผู้มีบาปกรรม(ลุกท่วม) กระทบถึงพื้น
อเวจีมหานรก ทั้งข้างล่าง ข้างบน ด้านข้าง ก็เหมือนกับแผ่นเหล็กที่ถูกไฟเผาลน เร่าร้อนโชติช่วงอยู่เสมอ
สัตว์ทั้งหลายที่หยาบช้ามาก ทำกรรมร้ายแรงมากเสมอ  เป็นผู้มีบาปกรรมโดยส่วนเดียว มอดไหม้อยู่ในอเวจีมหานรกนั้น แต่ก็ยังไม่ตาย

ร่างกายของสัตว์ที่อยู่ในนรกเหล่านั้น เหมือนกับไฟที่ไหม้อยู่ ขอเธอจงดูความมั่นคงของกรรมเถิด ไม่มีเถ้าและเขม่าเลย
สัตว์นรกทั้งหลายวิ่งไปทางตะวันออก จากตะวันออกนั้น ก็วิ่งไปทางตะวันตก วิ่งไปทางเหนือ จากทางเหนือนั้น ก็วิ่งไปทางใต้
วิ่งไปทางทิศใดๆ ประตูนั้นๆ ก็ปิดเสีย สัตว์เหล่านั้นมีความหวังจะออกไป จึงเที่ยวแสวงหาทางออกอยู่เสมอ
สัตว์เหล่านั้นไม่สามารถจะออกไปจากมหานรกนั้น เพราะกรรมเป็นปัจจัย เพราะเหล่านั้นทำกรรมชั่วไว้มาก ยังให้ผลไม่หมดสิ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น